De boosdoener in Een duister pad is het middel Seroxat, een antidepressivum dat bij jongeren agressief en suïcidaal gedrag kan veroorzaken. Daartegenover staat Faye van Laar, een dertiger met borderline en inmiddels meubilair in een psychiatrische instelling op de Veluwe. Als nieuwe arrivé Emilie, wier vriend ‘suïcide pleegde’ tijdens het schrijven van een onthullend boek over het...