Cristina Alger, een aan Harvard afgestudeerde bedrijfsjurist, werkte jaren als analist bij Goldman Sachs en is dan ook geen onbekende in de wereld van het grote geld. Dat lees je af aan De vrouw van de bankier, dat zijdelings voortbouwt op haar in 2012 geschreven debuut De Darlings van New York. De schimmige praktijken van offshorebanken in Zwitserland, de financiële belangen van politici,...