De stille patiënt – daar had natuurlijk ‘zwijgende’ moeten staan, tenzij men een zich geluidloos voortbewegende hulpbehoevende beoogt aan te duiden – is een hedendaagse variant van het treurspel Alkestis van Euripides, dat huwelijkse trouw en opofferingsgezindheid als hoofdmotieven heeft. In Michaelides’ keurig volgens de regels van de klassieke tragedie opgebouwde thriller is de...