Na een onderbreking van zeven jaar blaast Hewson zijn reeks rond hoofdpersonage Nic Costa nieuw leven in. De binnenste cirkel is echter niet zoals eerdere delen gesitueerd in Rome, maar in de wetteloze, schrale, hardvochtige Calabrese bergen, waar de al even hardvochtige leden van de plaatselijke ’ndrina de lakens uitdelen. Deze uit louter bloedverwanten bestaande tegenhanger van de...