‘Het leven is één samenzwering (…). Je ziet het pas als je het doorkrijgt.’ Als één zin Alles verloren tekent, is het deze. De nieuwe Roel Janssen is niet alleen een gedurfde politieke thriller met in het slot financiële malversaties, zoals je van hem kunt verwachten, maar het verhaal getuigt ook van een subliem staaltje complotdenken, geschreven op de brandende actualiteit van de...

Fout goud (2014)