De ideale mens van Plato en Aristoteles is getrouwd met de gemeenschap waar hij deel van uitmaakt, for better and worse. Je werkt aan jezelf door politiek te handelen. De betekenis van jezelf, je gezin, je bedrijf is slechts ‘privé’. Hij is kortom zo on-Hollands als de pest, want Nederlanders zijn tevreden over zichzelf en on-tevreden over de Nederlandse gemeenschap. Plato en Aristoteles zien als de grootste bedreiging voor het welslagen van de goede samenleving onze aangeboren kleinmoedigheid en geborneerdheid. Wie denkt er nou eerst aan de gemeenschap en dan pas aan eigen bedrijf, familie en vrienden? Niemand. Dat moet je leren. De ideale grootmoedige deelnemer aan een goede samenleving is intelligent, esthetisch, sportief en weet maat te houden. Filosofie (wetenschap en ethiek) traint je intelligentie. Kunst (theater, muziek, dicht-kunst, beeldend) traint inleving in andere mensen en nieuwe situaties. Sport maakt moedig en coöperatief, vergroot het incasseringsvermogen en...