Hier is de eerste bijdrage van onze nieuwe columnist Jamal Ouariachi. De moderne keuzestress heeft nu ook de verkiezingen bereikt. Maar de oplossingen ervoor lossen helemaal niets op.

Het fenomeen keuzestress heeft zich van de koffiebar, de supermarkt en de studiegids verplaatst naar het stemhokje. Aan de Tweede Kamerverkiezingen doen dit jaar maar liefst achtentwintig partijen mee. Toch zijn er nog heel wat mensen die vinden dat het er niet democratisch genoeg aan toegaat in ons land.

Zo wil het Forum voor Democratie voor elk wissewasje een referendum uitschrijven. Ze kunnen zich daar beter het Forum voor Bureaucratie noemen, want wie gaat al die stemkaarten versturen en de stembiljetten tellen? Thierry zelf?

In NRC Handelsblad wees socioloog Warna Oosterbaan dit weekend op het gevaar van de ‘meritocratisering’ van Nederland: onze maatschappij is steeds meer gefocust op capaciteiten zoals intelligentie, en intelligentie is ongelijk verdeeld. Dat is niet eerlijk, vindt...