De medaillewinnaars zijn weer terug op vaderlandse bodem. Een goed moment om terug te kijken op een bewogen sportzomer.

Hoe heeft u de sportzomer ervaren?
‘Als kijker was het echt een feestje. Je merkt ook echt dat sport leeft bij brede lagen van de bevolking. Je zag dat mensen bereid zijn de wekker te zetten om midden in de nacht een wedstrijd te beleven. Vergelijk dat met de ontwikkelingen in Turkije en Jemen, maar ook Syrië. Dan zie je dat sport er veel beter in slaagt om mensen te binden Daar kunnen burgeroorlogen echt wat van leren.’

Wat sprak u het meeste aan bij de spelen?
‘De beleving bij de sporters. Er wordt heel veel gesproken over vorm. Terecht, want als de vorm er niet is, dan doe je niet mee. Maar op de vorm kun je trainen. De beleving zit in de mensen. Wat dat betreft kunnen we echt wat leren van een land als Brazilië. Je ziet gewoon dat sport daar leeft. Amerikanen hebben dat ook. Het zit daar echt in de mensen. Laat ik als voorbeeld de atleten nemen die...