Toen ik jaren geleden samen met collega’s van het Erasmus University College een module over klimaatverandering maakte, was dat voor ons ook leerzaam. Enerzijds omdat de klimaatwetenschap in rap tempo nieuwe ontdekkingen doet. Anderzijds omdat we merkten hoe makkelijk desinformatie hierover bij studenten terechtkomt.

Inmiddels zijn we op een cruciaal punt beland: als we niet ontzettend snel ontzettend veel maatregelen nemen, is het menselijk leven zoals we dat nu kennen binnen een paar decennia afgelopen. Tegelijkertijd werken de fossiele industrie en rechtspopulistische machtsblokken − met Donald Trump in het Witte Huis als katalysator − harder dan ooit om de aanpak van klimaatverandering, en daarmee dat menselijk leven, onmogelijk te maken.

Wat moeten we doen? Wat kunnen we überhaupt nog doen? En hoe kunnen we de achterban van de rechtspopulisten ervan overtuigen dat dat moet gebeuren?
Klimaatverandering is de meest serieuze bedreiging voor de mensheid ooit. Een bedreiging...