Het moet even slikken zijn geweest voor Pia Dijkstra, Jesse Klaver en Gert-Jan Segers, toen zeĀ eerder deze week vernamenĀ dat deĀ prestigieuzeĀ Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid aan hun neus voorbij ging. Ze waren alle drie genomineerd, maar te elfder ure besloot de juryĀ hetĀ eerbewijs bij gebrek aan geschikte kandidaten aan Kamervoorzitter Khadija AribĀ toe te kennen.

Van de jury kreeg ze de opdracht mee ā€˜het debat en de politieke welbespraaktheid in de Tweede Kamer zo te stimuleren dat in de toekomst weer vele winnaars van formaat opstaan voor wie iedereen de televisie aanzet.ā€™ Het zal je maar gezegd worden, als genomineerde.

Lees ook Khadija Arib, winnaar van de Thorbeckeprijs: ā€˜Als ze aan de Kamer komen, komen ze aan mijā€™ 13 juli 2016

Arib maakte van de gelegenheid gebruikĀ haar...