Bijna twintig jaar maakte de vorige week overleden Peter van Straaten elke week op de achterpagina van de Republiek der Letteren van Vrij Nederland een tekening over Het Literaire Leven. Schrijvers, uitgevers, critici, boekhandelaren en lezers kwamen zichzelf daar tegen.

‘Nu ga je toch wel je nieuwe boek aan mij opdragen, hé?’, vraagt het frisgekrulde meisje in het omgewoelde bed, verwachtingsvol opkijkend naar de zich in tevreden sluimer bevindende schrijver. Die sluimer behoedt hem voor een rechtstreeks antwoord. Dat is te zien op een van de tekeningen die Peter van Straaten vanaf 1985 wekelijks onder de titel ‘Het literaire leven’ maakte voor de achterpagina van de Boekenbijlage en later de Republiek der Letteren van Vrij Nederland. Wat het is om boeken te schrijven, ze uit te geven en ermee te leven werd door Van Straaten in geestige, wrange, droeverige en melancholische situaties getoond. Zelfs wanneer een schrijfster op een tekening euforisch haar vriend toejuicht...