Moet een psychiater de radicalisering van zijn moslimpatiënt melden? Doorbreek niet te snel het beroepsgeheim.

Gestoord, getikt, verknipt – dat kopten de kranten dit weekend toen bleek dat de gemiddelde Syriëganger met psychosociale problemen kampt. Soms zelfs met ernstige psychiatrische stoornissen. Het team contraterrorisme en extremisme van de Landelijke Eenheid van de politie boog zich over honderdveertig jihadistendossiers en concludeerde dat het goed mis is met hun geestesgesteldheid. De wapenspreuk van ‘keihard aanpakken’ is passé. Het devies luidt nu: naar de psycholoog ermee. En als er eentje ontspoort: melden.

Maar volgens Omar Ramadan, hoofd van het Europese Radicalisation Awereness Network, worstelt de GGZ met de vraag wanneer ze aan de politie moeten melden dat een jongere onder behandeling radicaliseert?

Dat hangt er vanaf hoe ernstig de dreiging van een aanslag is. Om die angst gaat het in elke discussie over teruggekeerde Syrië-gangers tussen de regels door....