Liever luisteren dan lezen? Samuel Peperkamp heeft dit verhaal ingesproken.

In Richard Powers’ recente roman The Overstory bezint dr. Patricia Westerford zich op de volgende vraag: ‘What is the single best thing a person can do for tomorrow’s world?’ Ze schenkt een plantaardig gif in een glas water en heft het glas omhoog. Ik zal niet verklappen wat er gebeurt, maar het lijkt alsof haar antwoord op de vraag is: de gifbeker drinken. Eén vervuiler minder. Maar ze heeft het mis. Het echte antwoord is een stuk minder dramatisch.

Je zou zeggen dat zo langzamerhand alles wel is gezegd over klimaatverandering. We begrijpen steeds meer over het probleem, en ook wel over de maatregelen die moeten worden genomen, op individueel niveau dan. Minder (of niet) vliegen. Minder (of geen) vlees en zuivel. Minder van alles, eigenlijk: consuminderen. We weten het best: we willen er alleen nog niet echt aan.

En toch, in al het geschrijf en gedebatteer is er één aspect van het...