Vrij Nederland presenteert de meest opmerkelijke talenten van het Crossing Border Festival.