Het kapitalisme heeft heel wat kritiek te verduren. Maar zijn er ook alternatieven? Die zouden moeten komen van linkse denkers. Die zijn er genoeg, maar blijkens een boek waarin ze bij elkaar te vinden zijn, houden ze zich verre van de praktische politiek.

Als er iets bloeit dan is het de kritiek op het kapitalisme. Kapitaal in de 21e eeuw van Thomas Piketty is alleen maar de apotheose van alles wat sinds het begin de crisis in 2008 tevoorschijn kwam over de wanverhoudingen in de wereld.

In 2011 hadJoseph Stiglitz in Vanity Fair zijn1%-artikel Of 1% by 1% for 1%geschreven waarin hij aantoonde dat de 1% rijke Amerikanen evenveel bezit als de99% andere Amerikanen. Dat artikel en zijn boek The Price of Inequality onderbouwden in dat jaar de acties van de OccupyWall Street in het Zucotti Park in New York. Een van de mensen achter debeweging, de antropoloog David Graeber, publiceerde een jaar later Schuld, zijn boek over de geschiedenisvan het geldverdienen, onder meer door het maken...