De internationale wapenhandel zet bij elkaar zo’n 55 miljard dollar per jaar om, illegale transacties niet meegerekend. Het is de door het Zweedse vredesinstituut SIPRI geregistreerde handel in grote, conventionele wapensystemen. Tanks, kanonnen, raketten, oorlogsschepen, vliegtuigen, dat werk.

Geen nucleaire of chemische wapens, want die handel is verboden, al kun je nooit uitsluiten dat onderdelen of grondstoffen voor massavernietigingswapens ook van hand tot hand gaan. Tel bij die 55 miljard ook nog een geschatte 5 miljard aan handel in kleine wapens (alles wat draagbaar is, geweren, schouderraketten enzovoort), dan is de wereldjaaromzet 60 miljard dollar. Dat zal niet minder worden. In de eerste tien jaar van deze eeuw is de wereld de helft méér aan defensie gaan uitgeven, dus ook aan wapens.

Een heel bedrag, al is het maar 1 procent van de totale wereldhandel. Op gewone handel rust geen vloek, maar met wapenhandel ligt het iets anders. Kooplieden des Doods kregen de...