Vertaalde Nederlandse literatuur / Jan de Hartog

Op de site van het Amerikaanse verzendbedrijf Amazon.com wordt hij door enthousiaste lezers van zijn postuum verschenen boek A View of The Ocean (2007) aangeduid als ‘de Hemingway van Holland’ en ‘een sleutelfiguur in het Nederlandse verzet’. Vermoedelijk zou hij hebben moeten glimlachen om zulke mythevorming. Als verteller hield hij zich tenslotte het recht voor de eigen levensfeiten zodanig vorm te geven dat ze het sterkste verhaal opleverden. Wat dat betreft was hij inderdaad tot de laatste snik een zeeman, Jan de Hartog (1914-2002).

Toen hij stierf, had hij al decennia zijn eigen roem overleefd. Mijn interesse in hem ontstond pas door een nummer van het legendarische tijdschrift Hollands Diep – niet de huidige glossy met die naam – waaruit ik vernam over de vriendschap tussen Gerard Reve en De Hartog. Het is de ironie van de literatuurgeschiedenis: in de slipstream van Reve die als volksschrijver poseerde, werd ons het oeuvre...