Interview / Schrijver Charles Frazier

Een gehavende houten vlonder slingert door het moeras, aan weerskanten dichte tropische vegetatie. Overal vandaan gekrijs van beesten. We banen ons een weg door de Everglades en schrijver Charles Frazier vertelt. Het ene verhaal na het andere, softspoken, met zangerig zuidelijk accent, onderbroken door lange pauzes. Over zijn vader bijvoorbeeld: een Tweede Wereldoorlog-veteraan, werkzaam als boekhouder voor scholen in North Carolina, die bij het begin van de twee maanden zomervakantie de gezinsleden zijn auto in joeg, en vervolgens lang in dubio stond bij een tweesprong: wordt het ditmaal Maine of Wyoming?

Frazier had bij het contact vooraf slechts één verzoek: of het interview ‘buiten’ mocht plaatsvinden. In een omgeving waar z’n gedachten de ruimte krijgen. Daartoe ‘deden’ we eerst de Big Cypress Swamp in Florida. Nu volvoeren we een marsh trail in een stuk woest gebleven Everglades, waar alligators, cougars en volgens Frazier...