Liever luisteren? Hoofdredacteur Ward Wijndelts heeft het verhaal voor je ingesproken.

Hoe groter de misleiding, hoe gemakkelijker we er in trappen. Een van de fakes die aan ons ecologische post-truth tijdperk ten grondslag liggen, is vervat in de woorden ‘groene groei’, of ‘duurzame ontwikkeling’.

‘Wie gelooft dat exponentiële groei oneindig door kan blijven gaan in een eindige wereld, is of niet goed bij zijn hoofd of een econoom,’ schertste econoom en filosoof Kenneth Boulding (1910-1993).

Dit is een bewerkte en ingekorte versie van de vertaling van enkele hoofdstukken uit Ne plus se mentir van Jean Marc Gancille. Vertaling: Astrid Helstone.

Hoe kunnen we nu geloven dat we onze broeikasgasuitstoot met een factor vier kunnen verminderen (het door wetenschappers aanbevolen minimum om een catastrofe te voorkomen) terwijl alle leiders op deze planeet tegelijkertijd koppig vasthouden aan groei? Een vuurtje doven door er olie op te gooien, dat is wat ons al ten...