Precies zes jaar geleden schreef ik een artikel in Vrij Nederland met precies dezelfde kop als boven dit stukje. In die zomer van 2009 leek Jan Peter Balkenende met het idee te spelen gevangenen uit Guantánamo Bay op te nemen na zijn eerste bezoek aan het Witte Huis. Maar een Kamermeerderheid floot hem terug. ‘We moeten niet fungeren als het afvalputje,’ zei Harry van Bommel. ‘Het is niet een probleem dat wij hebben gecreëerd,’ zei PvdA’er Martijn van Dam.

In eigen land had en heeft Obama onvoldoende draagvlak om zelf mensen op te nemen; de Republikeinen waren en zijn mordicus tegen. De gevangenen wilden onder geen beding terug naar hun eigen land, velen spraken hun voorkeur uit voor een verblijf in Europa. Inmiddels zijn er tientallen ondergebracht in landen als Bosnië, Turkije, Rusland, Albanië. Ook Ierland heeft mensen opgenomen.

We zijn nu zes jaar verder. Nog steeds zitten er mannen vast, ook al is het regime de laatste jaren verlicht. En de geschiedenis herhaalt zich....