Inkomen uit arbeid: dat snappen we. Een werknemer heeft een arbeidscontract met een werkgever; de werknemer levert de daarin afgesproken bijdrage in uren; de werkgever betaalt het ter compensatie afgesproken loon.

Dit snappen we niet alleen, op deze verhouding is het hele sociaal-economische bouwwerk opgetrokken. Van cao-loonstijging, via verzekeringen voor werknemers tegen inkomensderving bij werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid, tot pensioenopbouw en koopkrachtplaatjes: de achterliggende gedachte is steeds die aan een werknemer met (alleen) looninkomen.

Dit uitgangspunt, deze basis van de sociaal-economische orde, vertoont steeds minder overeenkomsten met de werkelijkheid. Dat is de eerste stelling. En de tweede is dat we met deze veranderende werkelijkheid nog moeten leren omgaan.

Zijn er geen loontrekkers meer? Natuurlijk wel. Sterker: voor de meeste huishoudens is inkomen uit arbeid (nog steeds) de belangrijkste bron van (huidig) inkomen. Dat arbeidsinkomen is...