14-06-2007
Wim van de Pol

De hoofdcommissaris van politieregio IJsselland, Pieter-Jan Aalbersberg, heeft aangifte gedaan wegens bedreiging door een voormalige politietolk. De aangifte komt voort uit een uit de hand gelopen telefoongesprek tussen de tolk en korpschef Aalbersberg. De tolk stelde hem verantwoordelijk voor zijn schorsing. In een interview met Vrij Nederland zei de tolk iets gezegd te hebben als: ‘Als mijn kinderen niet naar school durven te gaan gebeurt dat ook met jou’. De tolk ontkent de bedreiging. Hij zegt zelf ook aangifte te hebben gedaan tegen Aalbersberg wegens laster. De kwalificatie ‘tolk’ doet eigenlijk geen recht aan de Koerdisch-Turkse Nederlander die in 1988 als administratief medewerker in dienst trad van de Arnhemse politie.

Later begeleidde hij als tolk leden van het Openbaar Ministerie en politie tijdens bezoeken aan Turkije. Zijn contacten leidden tot gouden tips vanuit Turkije. Duizenden kilo’s heroïne werden onderschept, complete...