Kruisje

Het VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert pleitte dinsdag in De Pers voor een ‘breed beschouwend debat over de scheiding tussen kerk en staat’. En wat haar betreft zou de uitkomst moeten zijn dat medewerkers in publieke gebouwen geen religieuze symbolen tonen. Mariska Orbán-de Haas van het Katholiek Nieuwsblad vreesde al meteen voor het kruisje om de nek: ‘Toch wel schrikken,’ twitterde zij. Het tweetal voert een kleine godsdienstoorlog, sinds Orbán-de Haas meende het Kamerlid tot andere gedachten over abortus te moeten bewegen door haar te herinneren aan de pijn van haar miskramen.