De kans dat Nederland een rechts kabinet krijgt, is klein, maar dat we ons een tijdje achter de Afsluitdijk zullen gaan verschuilen, is nog altijd een reële mogelijkheid. Ambassades sluiten, stadsmariniers in plaats van vredesmissies, ‘ons-geld-terughalen-uit-Brussel’, ontwikkelingssamenwerking halveren – de rest van de wereld is dan even buitengaats.
Dan is het is goed om te bedenken wat er in dat binnendijkse tijdperk in de rest van de wereld gebeurt. Er verschijnen honderden rapporten per jaar over, wat je zou kunnen noemen, de vooruitgang – of stilstand, of achteruitgang – in de wereld. Niemand kan ze allemaal lezen, zeker de betweters niet die vinden dat ons ontwikkelingsgeld verspilde moeite is geweest en dat het hoog tijd is de luiken te sluiten.

Hayato Kobayashi en Moana Ericson zijn enkelingen die de berg gelukkig wel doorzwoegden. Ze zijn onderzoekers van het Millennium Project en maakten een rapport van rapporten, een soort AEX-index van wereldkwalen, handzaam...