Het is dit kabinet niet gelukt de belastingen te hervormen. Misschien maar goed ook, want volgens de Rekenkamer had dat op een ramp kunnen uitlopen.

Het is misschien wel de grootste mislukking van Rutte II: het stranden van de noodzakelijke hervorming van het belastingstelsel. Met veel kunst- en vliegwerk slaagde het kabinet er sinds haar aantreden eind 2012 in de woningmarkt aan te pakken, de arbeidsmarkt te hervormen en grote delen van de zorgtaken over te hevelen naar de gemeenten. Maar een nieuw belastingstelsel bleek een brug te ver.

In de zomer van vorig jaar onderhandelde het kabinet nog met partijen in de Tweede Kamer. Maar een gedegen meerderheid kreeg zelfs de zeer bedreven ‘trapezewerker’ Rutte niet voor elkaar. Eerlijk gezegd leken VVD en PvdA er zelfs vrij weinig moeite voor te willen doen. Wat overbleef was een cadeautje van vijf miljard euro lastenverlichting. Zonder dat dat ‘zoet’ voor de burger gebruikt werd om belangrijke hervormingen aanvaardbaar te...