Een onheilspellende Grote Vraag deze maand: waar zal de volgende oorlog in Europa over gaan? Als er een komt, maar we hopen van niet, natuurlijk.

Dick Berlijn, voormalig commandant der strijdkrachten:

‘Mogelijk over de bescherming van minderheden in het buitenland, die door een gastland worden gediscrimineerd. De Russische minderheden in de Baltische staten zijn het meest voor de hand liggende voorbeeld. Die “bescherming” is natuurlijk een smoes. Autoritaire regimes als dat van Poetin hebben een vijand nodig om de eigen bevolking achter zich te krijgen en te houden. Een “agressief buitenland” dat het gemunt heeft op het moederland of op landgenoten die daar wonen, is dan een dankbare steen des aanstoots. Die oorlog wordt dus niet gevoerd als gevolg van schaarste of andere motieven, maar als gevolg van bad government.’

Luc de Vos, emeritus-hoogleraar krijgsgeschiedenis en voormalig kolonel Belgische krijgsmacht:

‘De overbevolking van Afrika zal in Europa op langere...