Fotodocument

Donderdag, 9.26 uur

De kraakperswagen, zoals de aloude vuilniswagen van de gemeentereiniging Amster­dam eigenlijk heet, houdt halt op de hoek van de Kloveniersburgwal en de Raamgracht. Voor negenen hebben de schoonmakers de blauwe zeventigliterzakken met het afval van de Vrij Nederland-redactie aan de weg gezet. Iedere avond legen zij de prullenbakken in het redactielokaal en slaan de zakken op in een container in de kelder van het gebouw.

De Kloveniersburgwal ligt aan het begin van de route die de vuilnismannen vandaag afleggen. Ze gooien de afvalzakken soepel in de vuilniswagen. Een van de twee beladers stelt de kraakpers in werking. Het mes drukt al het vuil naar voren, om ruimte te maken voor de volgende lading. De wagen kreunt en schommelt als het vuilnis wordt geplet.

13.58 uur

De vuilnistruck is vol. Veel vuilniswagens lossen hun afval eerst op een tussenstation, waar vandaan het met grotere trucks, treinen of schepen naar de afvalcentrale wordt vervoerd. Maar...