Publiceren

Vrij Nederland werkt met een vaste redactie en een grote groep freelancers. Heb je een goed idee voor een verhaal, neemt dan contact op met de redactie:

Postbus 1254
1000 BG Amsterdam
tel: (020) 551 87 11
e-mail: redactie@vn.nl

We kunnen over het publiceren van stukken helaas niets beloven, maar je kan het altijd proberen.
Publicatievoorwaarden / General Publication Terms & Conditions