Downton Abbey


  • Genre:
  • Cijfer:
  • Lengte:

  • Land van herkomst:
  • Periode:
  • Cast:
  • Regie:
  • Aantal afleveringen:
  • Duur per aflevering:
  • IMDB cijfer:

Engelser dan in dit upstairs, downstairsdrama van eenentwintigste-eeuwse makelij krijg je het niet. De verwikkelingen rond de aristocratische familie Crawley en hun bedienden in het fictieve plaatsje Downton volgen – zoals de serie Upstairs,…