Schrijver Saul Mertens heeft twee dochters. Lieve is een succesvolle influencer die het ouderlijk huis in het Vlaamse Damme heeft verruild voor een appartement aan de Lauriergracht met een hoog, ik citeer, ‘dat-wil-ik-ook’-gehalte. Uit onder andere gesprekken met haar assistent Chantal ontdekt de lezer dat Lieve steeds meer moeite krijgt met de onoprechtheid achter haar perfecte...