Deze vijfde thriller van Camille Jacobs is de tweede met het duo Vasco & Linda, respectievelijk hoofdinspecteur en inspecteur te Genk. De auteur noemt zijn verhalen ‘een mix van fictie en non-fictie’, bezigt vaak Vlaams woordgebruik en schroomt niet om verwijzingen naar zijn eerdere boeken op te nemen. Er is een man vermoord met een dunschiller en het onderzoek brengt Vasco (hobby:...