Er valt geld te verdienen met vakantiethrillers, dat moge duidelijk zijn. Steeds meer schrijvers of schrijverscollectieven storten zich op dit genre, dat gewoonlijk één zomer- en één winterthriller aflevert. Ze verlopen volgens een vast stramien: jonge vrouw of groepje vriendinnen gaan met vakantie en beleven Iets Engs. Dat Engs wordt vrijwel altijd veroorzaakt door Enge Mannen. Maar die...