In 2037 heeft kunstmatige intelligentie een hoge vlucht genomen. Vooral de levensechte robots, de Artificials, zijn voor velen onmisbaar. Een terroristische groepering verzet zich echter tegen alles wat ook maar enigszins op een robot lijkt. De wereld van Kestrel Hathaway, dominee van een kleine gemeente, stort in als haar dochtertje dood geboren wordt. Eenmaal uit het ziekenhuis ontslagen is...