Adam en Amelia zijn om onduidelijke redenen met elkaar getrouwd. In korte hoofdstukken waarin hun stemmen elkaar afwisselen, wordt je constant op het verkeerde been gezet, maar je snapt nog net dat Amelia een zeurderig type is vol zelfbeklag en dat Adam bepaald geen gevoelsmens is. En hij lijdt aan prosopagnosie: als hij in de spiegel kijkt, ziet hij een vreemde. Ze winnen een weekendtrip naar...