Het lijk is in een sneeuwnacht neergestoken in de bibliotheek van een landhuis en de moordenaar moet worden gezocht onder de nuffige bewoners en hun personeelsleden. ‘Het ontbreekt er nog aan dat Poirot straks zal komen opdagen,’ grapt het forensisch team dat inspecteur Strafford komt bijstaan. Die is vanuit Dublin op de zaak gezet, want de dode is een katholieke priester en de almachtige...