‘Een team van wiskundigen en ingenieurs, die gebruikmaakten van de stelling van subjectieve waarschijnlijkheid van Bayes, een wiskundige formule, die, simpel gezegd, een numerieke waarde toekent aan een onderbuikgevoel.’ Op deze verrassende wijze wil de CIA proberen uit te vinden wie de mol is in de toch niet al te frivole inlichtingendienst. Iemand die geheime informatie doorgeeft aan de...