‘Jock’ Bald en John Porter, twee fossielen binnen het Regiment (oftewel de Britse geheime dienst) zijn na hun roemruchte carrière al dan niet vrijwillig afgezwaaid om ergens in Verweggistan hun kloten te tellen, totdat diezelfde dienst hen met het nodige machtsvertoon op een vliegtuig zet om gebriefd te kunnen worden voor een missie die alleen zij tot een goed einde kunnen brengen. Ze...