Geopolitieke naweeën van de brexit en de boulevards van Parijs: de ingrediënten van Parijse rapsodie zouden fijn kunnen zijn. De geheime diensten, journalisten en recherche buitelen over elkaar heen om de toedracht van een meervoudige moord te ontdekken, of juist te verbloemen. Lezers van Belaens eerdere boeken Het Venetiaans concerto (, 2017) of Het Londens kwartet ( 2019) zullen dit bonte...