Sandra Paresi geeft twee dagen per week toneelles op een Vlaamse dorpsschool. Als de hoofdrolspeelster in Sandra’s toneelklas het laat afweten, denkt Sandra aan Evy – een oud-leerling die de sterren van de hemel speelde. Evy neemt het aanbod van harte aan en mag op de school ook nog wat lessen tweede taal aan buitenlanders geven. Vervolgens komt ze geregeld bij Sandra langs en stuurt ze...