Schrijvers zoeken wel vaker de beklemming van een hedendaagse gemeenschap die uit (religieuze) overtuiging teruggaat in de tijd – denk aan The Handmaid’s Tale. Haro Kraak situeert zijn retro-dystopie op het geïsoleerde eiland Schokland, dat hij overtuigende fictieve tradities geeft, zoals de woeste gemaskerde feestuitspatting ‘Wajoene’. Hoofdfiguren zijn twee ‘Schokkers’ die zich...