Het ronkende, met Vlaamse uitdrukkingen doorspekte Pierreux-proza staat boordevol amusante observaties. Over de ‘coupe gazon’ van een gemillimeterde brigadier bedenkt inspecteur Luk Borré dat de man eruitzag ‘alsof hij bijkluste als kampbewaarder’. De hoofdpersoon van de serie over de heerlijk narrige karakters binnen een ploeterend politieteam in kustplaats Knokke heeft deze keer een...