Gerd en Thijs Brouwer, vader en zoon, zien tijdens een zeiltocht over de Waddenzee een reddingsvest drijven. Ze waarschuwen de hulpdiensten, halen de drenkeling uit het water en proberen hem tevergeefs te reanimeren. Bij de verplichte stop in Harlingen, waar ze aangifte moeten doen, worden ze aan boord opgewacht door een meisje dat beweert een afspraak met een jongeman te hebben die niet is...