Een zonderlinge man woont in een dichtgetimmerd huis waar zijn overleden ‘mammie’ rondwaart en het interieur meeverandert met zijn herinneringen. Ik-verteller Ted filtert de realiteit via een verwrongen binnenwereld. Met zijn dochtertje dat niet altijd bij hem is, heeft hij een vreemd intense relatie. En ook met zijn kat Olivia, die een eigen vertelperspectief heeft. Zij blijkt geestig...