Veelschrijver en Dan Brown-fan Steve Berry, zelf katholiek opgevoed, maakt in Het geheim van Gent gehakt van alles waar rechtgeaarde katholieken in geloven. Deze erg dikke standalone gaat over een verborgen boodschap in een paneel van Het Lam Gods van Jan van Eyck. Een boodschap die de hele kerk kan doen wankelen, want de onfeilbaarheid van de paus en de tenhemelopneming van Maria zijn in het...