De tweede thriller van de Groningse journalist Von Hebel (1974) over brigadier Dieter Wigboldus en rechercheur Arthur Coenders. Twee in veel opzichten tegenpolen, maar elkaar goed aanvullende persoonlijkheden van de Groningse politie (Wigboldus: ‘Coenders is eigenlijk een wandelende schorsing’). Zij krijgen te maken met een aantal onverklaarbare moorden op leden van de motorbende Ragnarok....