De straatarme, naïeve hippiemoeder van Mercy Callahan en haar broer Gideon liet zich ooit meelokken naar een sekte in de bossen van Noord-Californië. Daar aangekomen bleken de sekteleiders voornamelijk uit criminele, geldbeluste en soms pedofiele schurken te bestaan, die de sekte met ijzeren hand leidden. Ontsnappen leek niet mogelijk. Toch weet deze moeder haar dan al misbruikte kinderen...