Familie liegt nooit is een vermakelijke young adult-thriller over Milly, Aubrey en Jonah. Ze zijn nichten en neef en hebben nog nooit van hun leven hun steenrijke, excentrieke grootmoeder ontmoet. Lang geleden heeft ze haar kinderen onterfd en stuurde hun daarna een briefje met de tekst: ‘Jullie weten wat jullie hebben gedaan.’ Het jeugdige trio is nu uitgenodigd op oma’s chique...