Er worden graven geschonden in de buurt van Thebe, legeraanvoerder Chaj schrijft zijn overleden vrouw Anchiry een ‘dodenbrief’ en twee koppige burgemeesters maken ruzie. Ziehier de ingrediënten van deze ‘detective uit het oude Egypte’. Auteur Klaas A. D. Smelik is duidelijk goed bekend met dit tijdperk (1100 voor Christus) en doorspekt zijn tekst met authentieke uitroepen als: ‘Bij...