Maria Magdalena was geen hoer. Zij was getrouwd met Jezus, kreeg met hem zoontje Juda en was zijn briljantste discipel. Maar de rooms-katholieke kerk moest niets hebben van een sterke vrouw; een clubje geloofsfanatici doet er dan ook alles aan om het bundeltje papyrusvellen waarin het onomstotelijke bewijs van Maria Magdalena’s hoofdrol is beschreven, uit de openbaarheid te houden. Dat is de...

Het Evacomplex (2021)