Een thriller beurtelings door verschillende figuren laten vertellen werkt niet altijd even sterk. In dit knappe debuut zorgt het van begin af aan voor intrigerende raadsels. Van de zussen Robin en Leslie is de eerste een overtuigende stem vanuit de dood – ‘Ik vervaag,’ verzucht Robin bij de constatering dat maar weinig mensen haar herinnering koesteren. En in de terugblik op de jeugd die...